Kuriosa

Uppfiskad mobiltelefon

Kontakta Janne om du vill få tillbaka mobilen

Bottenmålning av Obbola

Notera personen i nedre högra hörnet

Tänk på dom som målar Obbola när det känns tungt att måla den egna båten