Bilder på hamnen

Huvudentre

Klubbstugan

Pelarkran

Utrustningsbrygga med färskvatten och toatömning

Landfasta bryggor

Nedkörningsramp för båtvagn

Klubbens traktor och vagnar för utlåning

Klubbstugan

Mastkran

Servicebrygga med färskvatten

Låsta grindar till varje brygga

Båtskjul